ludovico-be.index l u d o v i c o . b e   |   a n t w e r p e n
het nieuwe gerechtsgebouw | bouwwerken

ludovico.be|antwerpen

Foto's van de bouwwerken (2003-2004)   -   recente foto's


2003: de ruwbouw wordt opgetrokken


2004: de buitenafwerking en de koepels worden aangebracht

Foto's van een bezoek tijdens de opendeurdag in de zomer van 2004.


Op een grote maquette kon je het uiteindelijke resultaat zien, met het verkeersplein onder aan de trap
en de tunnel die onder het gebouw naar de Singel voert.
De ruwbouw van de centrale hal, die de vleugels met elkaar verbindt.
Zicht op de (onafgewerkte) achterzijde van het gebouw, op de zijvleugels
en op de glazen latten die als zonnewering tegen de gevels zijn aangebracht.
Terug naar Antwerpen hoofdpagina