Japan 2018

Een reis door Japan in het voorjaar 2018 :
Osaka, Kioto, Kagoshima, Kumamoto, Fukuoka, Hiroshima, Miyajima, Takamatsu, Naoshima, Himeji, Nagoya, Magome-Tsumago, Takayama, Shirokawa, Sendai, Sapporo, Yokohama, Nikko, Kamakura, Fujinomiya, Tokio

Dubai

96 afbeeldingen

Fukuoka

87 afbeeldingen

Hiroshima

90 afbeeldingen

Kagoshima

64 afbeeldingen

Kioto

574 afbeeldingen

Nagoya

75 afbeeldingen

Osaka

210 afbeeldingen

Sapporo

30 afbeeldingen

Sendai

11 afbeeldingen

Takamatsu-Naoshima

47 afbeeldingen

Takayama

57 afbeeldingen

Tokio

568 afbeeldingen

Boeing 777 in Zaventem P1020607 Tokyo Narita Tokyo Narita A380
P1150048